Newsletter dla deweloperów

Twoje cotygodniowe źródło informacji oraz inspiracji o rynku nieruchomości. Premiera newslettera 15.10.2023!

Co znajdziesz w newsletterze?

Co tydzień wybieramy jedną inwestycję, którą w ciekawy sposób omówimy w naszym newsletterze. Opowiemy o lokalizacji, technologii oraz zapytamy inwestora o wyzwania związane z tą inwestycją. Na pewno będzie to dawka inspiracji i cennych wskazówek!

Jeżeli chcesz, abyśmy omówili również Twoją, zgłoś się na adres mailowy w stopce. 

Opowiemy o cenach, konkurencji i wyzwaniach na rynku nieruchomości w jednym z wybranych miast. Co tydzień inne miasto, a czasem nawet inny kraj!

W skrócie przedstawimy Ci najważniejsze wiadomości i wydarzenia z minionego tygodnia. 

© 2022 Netby | Polityka prywatności

Klauzula informacyjna

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych z formularza kontaktowego przez 21 Media Michał Stachowiak
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Administrator 21 Media Michał Stachowiak (ul. Starowiejska 16/2, 81-356 Gdynia)
Cele przetwarzania
 • Realizacja kontaktu i przesłanie aktualnej informacji handlowej dotyczącej towarów lub usług oferowanych przez 21 Media Michał Stachowiak z wykorzystaniem danych umieszczonych w formularzu kontaktowym na stronie internetowej: netby.pl.
Podstawa prawna przetwarzania
 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wprowadzonych do formularza kontaktowego wynika z uzasadnionego interesu Administratora, tj. realizacji kontaktu z Panią/Panem [art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO].
 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wprowadzonych do formularza kontaktowego jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze [art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO].
Kategorie odbiorców danych
 • Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 • Pracownicy 21 Media Michał Stachowiak.
 • Podmioty wykonujące na rzecz 21 Media Michał Stachowiak usługi zewnętrzne: księgowe, informatyczne i rachunkowe na podstawie odrębnej umowy, wymagane do prawidłowej realizacji usług przez 21 Media Michał Stachowiak.
Okres przechowywania danych
 • Dane będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz innych ciążących na 21 Media Michał Stachowiak zobowiązań publicznoprawnych.
 • Do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie. Dane będą usunięte niezwłocznie po cofnięciu zgody na ich przetwarzanie.
Prawa związane z przetwarzaniem
 • Prawo do żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych.
 • Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Prawo do sprzeciwu.
 • Kontakt w sprawie RODO: 21 Media Michał Stachowiak (ul. Starowiejska 16/2, 81-356 Gdynia), email: biuro@netby.pl
Informacje dodatkowe
 • Podanie danych, przed zawarciem umowy z 21 Media Michał Stachowiak nie jest wymagane, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji przez 21 Media Michał Stachowiak kontaktu z Panią/Panem.
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane przez 21 Media Michał Stachowiak do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 • W oparciu o Pani/Pana dane osobowe 21 Media Michał Stachowiak nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, i nie wykonuje procesu profilowania.