Usługi marketingowe dla deweloperów

Poznaj usługi marketingowe dedykowane deweloperom

Wizualizacje 3D

Tworzymy fotorealistyczne wizualizacje 3D, dzięki którym rozpoczniesz sprzedaż przed wybudowaniem.

Strony internetowe dla deweloperów w Netby

Strony www

Tworzymy strony internetowe dopasowane do charakterystyki branży deweloperskiej, które generują leady. 

Kampanie reklamowe

Specjalizujemy się w prowadzeniu kampanii reklamowych na Facebooku i Instagramie. Prowadzimy Social Media dla deweloperów. 

Rzuty 3D

Tworzymy rzuty 3D, dzięki którym pokażesz atuty swojego wnętrza w atrakcyjny i przejrzysty sposób. 

Karty lokali

Projektujemy karty lokali, dzięki którym przedstawisz parametry swoich lokali w atrakcyjny dla klienta sposób. 

Identyfikacja wizualna

Tworzymy identyfikacje wizualne deweloperów i osiedli, które budują wizerunek Twojej firmy w oczach klienta.

Druk i reklama outdoor

Projektujemy materiały drukowane do biura sprzedaży oraz materiały outdoor. Przygotowujemy pliki do druku. 

Wizualizacje 3D

Tworzymy fotorealistyczne wizualizacje 3D, dzięki którym rozpoczniesz sprzedaż przed wybudowaniem.

Strony internetowe dla deweloperów w Netby

Strony www

Tworzymy strony internetowe dopasowane do charakterystyki branży deweloperskiej, które generują leady. 

Rzuty 3D

Tworzymy rzuty 3D, dzięki którym pokażesz atuty swojego wnętrza w atrakcyjny i przejrzysty sposób. 

Karty lokali

Projektujemy karty lokali, dzięki którym przedstawisz parametry swoich lokali w atrakcyjny dla klienta sposób. 

Identyfikacja wizualna

Tworzymy identyfikacje wizualne deweloperów i osiedli, które budują wizerunek Twojej firmy w oczach klienta.

Druk i reklama outdoor

Projektujemy materiały drukowane do biura sprzedaży oraz materiały outdoor. Przygotowujemy pliki do druku. 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych z formularza kontaktowego przez
Netby Sp. z o.o.
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
AdministratorNetby Sp. z o.o. (ul. Starowiejska 16/2, 81-356 Gdynia)
Cele przetwarzania
 • Realizacja kontaktu i przesłanie aktualnej informacji handlowej dotyczącej towarów lub usług oferowanych przez Netby Sp. z o.o. z wykorzystaniem danych umieszczonych w formularzu kontaktowym na stronie internetowej: netby.pl.
Podstawa prawna przetwarzania
 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wprowadzonych do formularza kontaktowego wynika z uzasadnionego interesu Administratora, tj. realizacji kontaktu z Panią/Panem [art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO].
 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wprowadzonych do formularza kontaktowego jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze [art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO].
Kategorie odbiorców danych
 • Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 • Pracownicy Netby Sp. z o.o.
 • Podmioty wykonujące na rzecz Netby Sp. z o.o. usługi zewnętrzne: księgowe, informatyczne i rachunkowe na podstawie odrębnej umowy, wymagane do prawidłowej realizacji usług przez Netby Sp. z o.o.
Okres przechowywania danych
 • Dane będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz innych ciążących na Netby Sp. z o.o. zobowiązań publicznoprawnych.
 • Do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie. Dane będą usunięte niezwłocznie po cofnięciu zgody na ich przetwarzanie.
Prawa związane z przetwarzaniem
 • Prawo do żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych.
 • Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Prawo do sprzeciwu.
 • Kontakt w sprawie RODO: Netby Sp. z o.o. (ul. Starowiejska 16/2, 81-356 Gdynia), email: biuro@netby.pl
Informacje dodatkowe
 • Podanie danych, przed zawarciem umowy z Netby Sp. z o.o. nie jest wymagane, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji przez Netby Sp. z o.o.k kontaktu z Panią/Panem.
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane przez Netby Sp. z o.o. do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.